Gwarancja

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne w okresie 12 miesięcy od daty zakupu BEZ LIMITU przebiegu. Przed uruchomieniem podzespołu w pojeździe należy usunąć usterkę, która spowodowała jego uszkodzenie. Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jest traktowane jako płatny przegląd gwarancyjny.
W razie stwierdzenia wad nabywcy przysługuje prawo NAPRAWY lub WYMIANY części. Do wymiany lub naprawy upoważniony jest tylko punkt, w którym został on zakupiony. Gwarancja jest ważna wraz z dokumentem zakupu (kopią). Naprawa lub wymiana gwarancyjna będzie rozpatrzona w okresie 14 dni od daty wpłynięcia, w szczególnych przypadkach naprawa może się przedłużyć do 1 miesiąca (dostępność części).
Gwarancja nie obejmuje:
– części zakupionych poza siecią sprzedaży Gwaranta (stempel sprzedawcy).
– części montowanych niezgodnie z instrukcją producenta i wskazówkami Gwaranta.
– uszkodzeń w wyniku błędnego montażu.
– uszkodzeń w wyniku wadliwego działania układu smarowania, dolotowego, wydechowego, elektrycznego.
– uszkodzeń w wyniku wypadku.
– uszkodzeń w wyniku niewłaściwego użytkowania pojazdu.
– przedwczesnego zużycia spowodowanego ponownym wykorzystaniem uszkodzonych elementów montażowych.
– uszkodzeń podczas jazdy rajdowej, wyczynowej lub wyścigów.
– elementów elektronicznych podzespołu jeśli nie były naprawiane lub wymieniane na nowe.

Naprawa gwarancyjna obejmuje wymianę uszkodzonych elementów i nie przedłuża okresu gwarancji. Gwarant nie odpowiada za inne koszty tj. ponownego montażu czy transportu związane z uszkodzeniem lub nieprawidłowym działaniem części. Gwarant zastrzega sobie możliwość podstawienia pojazdu, w którym używana jest część w celu kontroli współpracy części z silnikiem. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni od momentu dostarczenia części do siedziby firmy.

Warunki Gwarancji (PDF)

Instrukcja Montażu (PDF)

Formularz reklamacji onlineplik PDFfilmzdjęcie

Regenerujemy części najbardziej popularnych producentów